Tankefeltterapi er en behandling for følelsesmessige problemer

Men hva er det egentlig?

Selve teknikken bruker østens kunnskap om energi meredianene kombinert med å fokusere på problemet. Man stimulerer disse meridianene med lett banking på utvalgte punkter for å løse problemer med det følelsesmessige kontrollsystemet.

Tankefeltet ser ut til å være et overordnet styringsfelt. Hvert tankefeltet inneholder informasjon. Når vi tenker på noe annet, så bytter vi tankefelt. Tankefeltet kan også beskrives som bevisstheten vår, mitt jeg, med alle erfaringer, minner og oppfatninger. Vi kan ikke finne tankefeltet i cellene eller den kognitive strukturen i hjernen. Men vi oppfatter tankefeltet ved at det påvirker oss og adferden vår.

I tankefeltet kan det være forstyrrelser som gjør at vi reagerer følelsesmessig på en eller annen måte. Disse forstyrrelsene setter i gang biokjemiske prosesser i kroppen vår som vi oppfatter som negative følelser. Det virker som energimeridianene har kontakt med disse feltene og ved hjelp av stimulering på disse punktene kan man endre årsaken til disse forstyrrelsene eller avvikene. Minnene og erfaringene forblir det samme. Det er den biokjemiske og psykologiske reaksjonen som endres til tross for at personen tenker på det samme. Av og til blir detaljene i informasjonen i tankefeltet også klarere etter behandlingen fordi den tidligere reaksjonen hindret dette. 

Behandlingsmåten TFT kan også innebære å finne energi toxiner som er med på å opprettholde og forsterke våre følelsesmessige plager. Og for enkelte kan det være nødvendig med å legge om kostholdet og fjerne substanser som trigger systemet vårt.

Jeg kan anbefale deg å lese følgende bøker hvis du ønsker å vite mer om TFT:

Tankefeltterapi av Roger J. Callahan, oversatt til norsk, ISBN:9788274136212

Følelser og Fornuft av Mats Uldal, Norsk, ISBN:9788202315603

No Open Wounds av Robert Bray, oversatt til svensk, ISBN: 9789174631708

Ellers finnes det flere bøker/e-bøker og guider på engelsk som kan bestilles på http://tfttapping.com/

 

Litt histoie

I 1979-80 oppdaget  psykologen Dr. Roger Callahan fra California en måte å identifisere selv-sabotasje på og det som blokkerer for helbredelse. Han kalte dette fenomenet psykologisk reversering (PR). Kort tid etter oppdaget han en måte å kurere vannfobi på. Dr. Callahan fortsatte å utvikle og forbedre tankefelt terapien i løpet av de neste 30 årene. Han gikk grundig tilverks og fant likheter i framgansmåten på de forskjellige psykiske plagene og utarbeidet algoritmer som kan hjelpe mange som lider av det samme. Videre utviklet han prosedyrene til å omfatte lindring for både psykiske og fysiske utfordringer.

Senere har det kommet forskjellige varianter av tankefelt terapier. I Norge er det mest kjent som Mads Uldal's tankefelt-teknikker og EFT (Emotional Free Techniqe) Disse har sitt utspring ifra Callahan sitt algoritme nivå, men lagt til forskjellige prosedyrer og teknikker i tillegg.